Cilji zdravljenja venske tromboze so:

  • zaustavitev rasti tromba
  • preprečitev pljučne embolije
  • preprečitev ponovne venske tromboze
  • preprečitev potrombotičnega sindroma

Temeljno zdravljenje venske tromboze je antikoagulacijsko za zmanjšanje sposobnosti krvi za strjevanje, ki zmanjšuje tako zaplete kakor tudi umrljivost. Zdravljenje s heparinom uvedemo takoj po objektivno potrjeni diagnozi venske tromboze. V večini primerov pričnemo sočasno s heparinom tudi zdravljenje s kumarini v tabletah, s katerimi preprečujemo ponovitev venske tromboze. Izjemoma posežemo po trombolitičnem zdravljenju, ki je namenjeno za hitro raztapljanje venskega strdka in s tem preprečitev potrombotičnega sindroma. Tudi vstavitev filtra v spodnjo veno kavo je izjemen ukrep, za katerega se odločimo predvsem tedaj, ko antikoagulacijsko zdravljenje ni možno. V zadnjem obdobju se je povsem spremenil pogled na fizikalno zdravljenje venske tromboze. Večdnevno ležanje je opuščeno. Hojo omejujemo le še bolnikom, ki imajo poleg venske tromboze tudi simptomatsko pljučno embolijo, sicer pa bolnika mobiliziramo takoj, ko z antikoagulacijskimi zdravili dosežemo terapevtsko območje.