Splošno ocepljenju

Eden izmed najučinkovitejših ukrepov za varovanje pred nalezljivimi bolezni je cepljenje.

Splošno

Cepljenja potnikov lahko razdelimo v tri skupine:

  • rutinska cepljenja – cepljenja, ki so obvezna ali pripročena v nacionalnem programu cepljenja;
  • obvezna cepljenja – zahtevana po Mednarodnem zdravstvenem pravilniku ali jih zahtevajo posamezne države;
  • priporočena cepljenja – zdravnik jih svetuje pred potovanjem, glede na oceno vseh dejavnikov tveganja na potovanju.