Znaki obolenja

Večina okužb poteka asimptomatsko (brez znakov obolenja). Znaki pri obolelih so: vročina, glavobol, krči, fokalni nevrološki znaki (motnje govora, hoje, motnje zavesti, koma). Če pa se pokažejo znaki vnetja možganskega tkiva lahko 30% ljudi umre, 50% preživelih pa ima trajne nevrološke ali psihiatrične posledice.

Po preboleli bolezni ali asimptomatskem poteku se razvije imunost, ki ščiti pred obolenjem, zato odrasli na endemičnih področjih redko zbolijo.

Način okužbe

Japonski encefalitis povzroča virus, ki ga prenaša okužen komar. Komar se okuži s pikom okuženega prašiča ali ptice in prenese povzročitelja s pikom na človeka. Ne prenaša se s človeka na človeka.

Zdravljenje in zaščita

Zdravljenje
Zdravljenje je simptomatsko.

Zaščita
Pred obolenjem se lahko zaščitimo s:

  • splošnimi ukrepi za zaščito pred piki insektov in
  • cepljenjem proti Japonskemu encefalitisu

Cepljenje se priporoča potnikom, ki bodo bivali več kot mesec dni na podeželju endemičnih področij v času deževne dobe, se bodo veliko zadrževali zunaj in ne bodo imeli optimalnih pogojev nastanitve in za spanje.

Razširjenost

Japonski encefalitis je endemičen v deželah Daljnega vzhoda, južne Azije, Indije in občasno del Avstralije (North Queensland). Tveganje je večje na kmetijskih delih podeželja, kjer je veliko namakalnih sistemov. Na nekaterih področjih se pojavlja sezonsko. Je glavni povzročitelj vnetij možganskega tkiva pri otrocih v Aziji.

Za potnike, ki potujejo za krajši čas in v urbana področja je tveganje za okužbo redko. Tisti, ki se bodo veliko zadrževali zunaj, kampirali, kolesarili, raziskovalci,.. na podeželju endemičnih področij so izpostavljeni večjemu tveganju.