ETAGE WHO o cepljenju proti covid-19 za jesen 2022

Priporočila državam članicam v evropski regiji za cepljenje proti covid-19 to  jesen je pripravila Evropska svetovalna skupina strokovnjakov za imunizacijo (ETAGE) po pregledu stanja glede  cepljenja proti covid-19, trenutne epidemiologije in scenarijev modeliranja SARS-Cov-2 v evropski regiji WHO ter razpoložljivih dokazih o učinkovitosti cepiva proti različici Omicron.

V evropski regiji WHO 37 držav ponuja osnovno serijo cepljenja proti covid-19 za osebe, stare 5 let in več. Preostalih 16 držav cepi ljudi, stare 12 let in več, in šest  od teh držav zagotavlja osnovno cepljenje za otroke, stare od 5 do 11 let, z zdravstvenimi težavami in  tveganju za hudo obliko covid-19. Večina držav zagotavlja poživitveni odmerek odrasli populaciji.

Tudi to jesen bi lahko prišlo do povečanja aktivnosti SARS-CoV-2 zaradi kombinacije padajoče imunosti proti virusu, sezonskosti in sprememb v vzorcih mešanja. Sočasno s povečanim širjenjem gripe in RSV bi to predstavljalo veliko nevarnost za posameznike in breme za zdravstvene sisteme. Dokazi kažejo na koristi prejema drugega poživitvenega odmerka za najbolj ranljive.

ETAGE priporoča sočasno dajanje cepiv proti covid-19 in proti sezonski gripi, kadar koli je to izvedljivo.   

Več na

European Technical Advisory Group updates recommendations for prioritization and use of COVID-19 vaccines. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe; 2022

https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5813-45578-65356

e

Zadnje novice