Malarija – Poročilo WHO

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o malariji vsako leto ponudi poglobljene informacije o najnovejših trendih pri nadzoru in odpravljanju malarije na svetovni, regionalni in državni ravni. Poročilo poudarja napredek pri doseganju globalnih ciljev ter opisuje priložnosti in izzive za zajezitev in odpravo bolezni. Letošnje poročilo vključuje posebno analizo o vplivu motenj pri preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju malarije med pandemijo covid-19.

Glede na zadnje poročilo WHO o malariji je bilo leta 2020 ocenjenih 241 milijonov primerov malarije in 627.000 smrti zaradi malarije po vsem svetu. To pomeni približno 14 milijonov več primerov in 69.000 več smrti v primerjavi z letom 2019. Približno dve tretjini teh dodatnih smrti sta bili povezani z motnjami pri zagotavljanju preprečevanja, diagnosticiranja in zdravljenja malarije zaradi pandemije covid-19.

Povzeto WHO https://cdn.who.int/media/docs/default-source/malaria/world-malaria-reports/world-malaria-report-2021-global-briefing-kit-eng.pdf?sfvrsn=8e5e915_23&download=true

Zadnje novice