»Moje zdravje, moja pravica«

 

Po vsem svetu je pravica milijonov ljudi do zdravja vse bolj ogrožena. Bolezni in nesreče so glavni vzroki smrti in invalidnosti. Konflikti uničujejo življenja, povzročajo smrt, bolečino, lakoto in psihično stisko. Kurjenje fosilnih goriv hkrati povzroča podnebno krizo in nam jemlje pravico do čistega zraka. Svet Svetovne zdravstvene organizacije za ekonomijo zdravja za vse je ugotovil, da vsaj 140 držav v svoji ustavi priznava zdravje kot človekovo pravico. Vendar pa države ne sprejemajo in ne izvajajo zakonov, ki bi zagotovili, da je njihovo prebivalstvo upravičeno do zdravstvenih storitev.

Letošnja tema Svetovnega dne zdravja »Moje zdravje, moja pravica« je bila izbrana zaradi zavzemanja, da ima vsakdo pravico do dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, izobraževanja in informacij, pa tudi do varne pitne vode, čistega zraka, dobre hrane, kakovostnega stanovanja, dostojnih delovnih in okoljskih pogojev ter nediskriminacije. 

Zadnje novice